Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


  อุทยานฯออบขาน
     เปิดดูแล้ว : 2,922 ครั้ง 
อุทยาน แห่งชาติออบขานมีสถานที่ที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งมี ออบถ้ำน้ำตก น้ำพุร้อน ภูมิทัศน์อันสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีชีวภาพอันหลากหลาย ในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำเป็นที่อาศัยของมนุษย์ยุคหิน มีซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และภาพลายแทงตามถ้ำ มีวัดเก่าและเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมของชาวพื้นราบที่เจริญรุ่งเรือง และความหลากหลายของชายไทยภูเขา
เนื้อหาจาก : www.go2days.net

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7758 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5616 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5634 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5525 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5469 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5525 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7611 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5319 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท