Google

By Google
www.gotwodays.com


ภูมิภาค
จังหวัด.


  อุทยานฯออบขาน
     เปิดดูแล้ว : 2,843 ครั้ง 
อุทยาน แห่งชาติออบขานมีสถานที่ที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งมี ออบถ้ำน้ำตก น้ำพุร้อน ภูมิทัศน์อันสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีชีวภาพอันหลากหลาย ในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำเป็นที่อาศัยของมนุษย์ยุคหิน มีซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และภาพลายแทงตามถ้ำ มีวัดเก่าและเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมของชาวพื้นราบที่เจริญรุ่งเรือง และความหลากหลายของชายไทยภูเขา
เนื้อหาจาก : www.go2days.net

  
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5261 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7268 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5145 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6041 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 4998 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 4957 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5490 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5551 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท