Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง แม่ริม เชียงใหม่
  อ่านแล้ว 11,989 ครั้ง

เที่ยวทางธรรม เที่ยวนมัสการพระสงฆ์องค์เจ้า ต้องมาที่นี่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี แห่งเมืองเชียงใหม่ ที่มีปูชนียสถาน-ปูชนียวัตถุ ตามหลักความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาล มีศิลปะแบบล้านนา

มี มณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ (หอแก้ว) สมมุติเอาเป็นเขาพระสุเมรุ มณฑปชั้นต่างๆ เป็นเหมือนสวรรค์วิมาน โดยชั้นที่ ๒ เปรียบเหมือนดาวดึงส์ ตรงกลางมีมณฑปจุฬามณีแทนพระเกศแก้วจุฬามณีศรีบรมธาตุในสรวงสวรรค์ รายล้อมด้วย พระวิหารหลวงหอคำ พระอุโบสถดารารัศมี หอกิตติคุณ มณฑปพระเจ้าทันใจ พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย เป็นบริวาร ป่าไม้ในวัด วัดเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์ รูปปั้นพญานาค สิงห์ เปรียบเหมือนสัตว์ในหิมพานต์ ซุ้มประตูโขงเปรียบเหมือนประตูแห่งจักรวาล คลองชลประทานหน้าวัด และสระแห่งพระอุปคุต เปรียบเหมือนคงคา สนามหญ้าที่อยู่รายรอบแทนสนามทราย เปรียบเหมือนมหาสมุทร ศรีทันดร ทั้งหมดเป็นการจำลองคติความเชื่อทางระบบจักรวาลในคติโบราณของ ชาวพุทธ โดยอาศัยยอดมณฑป องค์พระบรมธาตุ เป็นแกนกลางจักรวาล


วัดป่าดาราภิมย์ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติ เริ่มจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่สงบ เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์

วัดป่าดาราภิรมย์ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่ วัด และตั้งชื่อตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 และมีพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523

เรียบเรียงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/วัดป่าดาราภิรมย์  และ http://www.watphadarabhirom.com
สืบค้นเมื่อ 22/12/2556


ที่ตั้งและการเดินทาง
วัดป่าดาราภิมย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทาง เชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอแม่ริมเลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ผ่าน พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ ตรงไปเมื่อข้ามสะพานเล็กๆ แล้วเลี้ยวขวา ไปอีกประมาณ 300 เมตร วัดป่าดาราภิมย์ จะอยู่ทางขวามือดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Writer :     Update : 22 ธ.ค. 2556 16:18:56
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5598 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7544 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5817 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6340 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท