สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย
   เปิดอ่านแล้ว 4,635 ครั้ง

พ่อขุนเม็งรายมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะ เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง ประสูติเมื่อ พ.ศ.1782 พระองค์ เป็นปูชนียบุคคลจากประวัติศาสตร์ล้านนา เพราะพระองค์คือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย และรวบรวมแผ่นดินชนชาติไทย ไทยใหญ่ มอญ ในดินแดนภาคเหนือตอนบนในปัจจุบันให้เป็นปึกแผ่น เป็นอาณาจักรล้านนา มีราชธานีคือเมืองเชียงใหม่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" และประทับที่ราชธานีใหม่จนเสด็จสวรรตคต ในปี พ.ศ.1854 รวมพระชนมายุได้ 72 พรรษา  
 


จังหวัดเชียงรายได้สถาปนาอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนเม็งรายที่มีแก่ชาวเชียงราย ปั้นโดย นายปกรณ์ เล็กฮอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเชียงราย ที่ผู้สัญจรผ่านไปมาต้องแวะไปสักการะสักครั้งอนุสาวรีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นพระรูปของพระองค์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งทรงฉลองพระองค์ ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบล้านนาโบราณ ประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา ทรงสวมมาลัยพระกรและสวมพระธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย และตรงนิ้วชี้ที่พระหัตถ์ข้างซ้าย และทรงฉลองพระบาท ในปัจจุบันมีตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติสีทองอร่ามขนาดใหญ่ประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ด้วย สำหรับฐานใต้พระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ.ศ.1782 – 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรกเมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย”
 และปัจจุบันจะเห็นตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติสีทองอร่ามขนาดใหญ่ 3 อัน ประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ โดยฝีมือของศิลปินชื่อดัง ศิลปินแห่งชาตินายถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์กนก วิศวกุล

แผนที่ King Mengrai Monument  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
 

อ้างอิง
https://chiangraiupdate.com/king-mengrai-monument/
https://th.m.wikipedia.org
https://thai.tourismthailand.org/
 

ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
7,877
3,435
3,175
5,025
10,481
14,729
  
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 4999 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5391 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 4845 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 5890 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ดูทั้งหมด