Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
  อ่านแล้ว 3,624 ครั้ง

สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในรูปการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เมือง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาค จึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2534 และวันที่ 29 มกราคม 2534 สมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่ "สนามกอลฟ์รถไฟ" ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส่วนแรก 140 ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส่วนที่เหลือ 375 ไร่

กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคม เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2541 และจ่ายค่าชดเชยให้การรถไฟ ฯ จำนวน 555 ล้านบาท และเริ่มเข้าปรับปรุงพื้นที่สนามกอลฟ์เดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 ต่อมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟ ซึ่งได้ทรงพระราชทานนามใหม่ให้ว่า "สวนวชิรเบญจทัศ"

ขนาดพื้นที่ : 375 ไร่

เวลาทำการ : 05.00 -21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน : สวนสาธารณะขนาดกลาง หรือ สวนระดับเขต

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
รถประจำทาง: 
ผ่านบริเวณใกล้เคียง (สวนจตุจักรด้าน
ถนนพหลโยธิน) สาย 3 8 26 27 28 34 38
39 44 63 90 96 104 112 134 138
ปอ.2 3 9 10 12 13

ประชาชนผู้มาใช้บริการ:
วันธรรมดา 2,000-5,000 คน
วันหยุดราชการ 5,000-10,000 คน

Writer :     Update : 10 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5146 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7336 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5283 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7484 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท