Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงราย
  อ่านแล้ว 3,819 ครั้ง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19

โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดพระธาตุเจดีย์หลวงประกอบด้วย

  1. เจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน
  2. พระวิหารที่เก่ามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้ว
  3. และเจดีย์รายแบบต่างๆ 4 องค์วัดพระธาตุเจดีย์หลวง  เชียงราย

ภายในบริเวณวัดเจดีย์หลวง เต็มไปด้วยต้นสักที่มีขนาดสูง


วัดพระธาตุเจดีย์หลวง  เชียงราย

เจ้าพ่อประตูป่าสัก เป็นประตูเข้าไปสู่เวียงเก่า หรือ อำเภอเชียงแสนปัจจุบัน

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง  เชียงราย

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง  เชียงราย

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง  เชียงราย


Writer :     Update : 7 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5331 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5895 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7753 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5522 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท