Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดบ้านปาง อำเภอลี้ ลำพูน
  อ่านแล้ว 8,171 ครั้ง

วัดบ้านปาง หรือวัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง

วัดบ้านปางเป็นวัดซึ่งเป็นต้นกำเนิด ครูบาศรีวิชัย สมณะคู่เมืองล้านนา บวชบรรพชาเป็นสามเณะที่นี่ และหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาพำนักจำพรรษาเป็นคราวๆ ไป เมื่อท่่านออกจากวัดบ้านปางเพื่อจากริกแสวงบุญ วัดบ้านปางก็เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา เมื่อปี ฉลู พ.ศ. 2442 ท่านได้กลับมาบูรณะวัดบ้านปางอีกครั้ง ให้ชื่อวัดใหม่ว่า วัดศรีดอนไชยทรายมูล แต่ชาวบ้านก็ได้เรียกว่าวัดบ้านปางเช่นเดิม

ปัจจุบันวัดบ้านปาง หรือวัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง อยู่ในเขตอำเลอลี้ จังหวัดลำพูน รอบบริเวณวัดมีกำแพงหินรายเรียงเป็นแนวกำแพงชัดเจนมีบันไดนาคทอดยาวขึ้นสู่เนินเขาที่เป็นบริเวณวัดด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกบนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์เก่าแก่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ดูคล้ายองค์พระธาตุหริภุญชัย ในเมืองลำพูน
ก่อนเดินเข้าสู่กำแพงแก้วขององค์พระธาตุเจดีย์ (กำแพงรอบองค์พระธาตุและอุโบสถ) ท่านต้องถอดรองเท้าออกก่อนแล้วค่อยย่างเท้าไปบนผืนทรายภายในกำแพงแก้ว...
และเดินเลยกำแพงแก้วเข้าไปด้านใน กราบนมัสการร่างจำลองของครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปราสาทหินอ่อน หลังจากนั้นก็เดินชมรอบบริเวณที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่

และชมพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่เก็บของใช้ส่วนตัวของท่านครูบาฯ ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งปราสาทไม้และหีบศพที่บรรจุร่างของท่านครูบาฯ หลังจากที่มรณภาพแล้วจึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์และวัดบ้านปาง เป็นวัดที่ทำให้เราได้รำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ทั้งประวัติและคุณงามความดีที่จารึกนาม ตนบุญ แห่งล้านนาตลอดไปแผนที่ วัดบ้านปาง
การเดินทางสู่วัดบ้านปาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 106 ผ่านป่าซาง-บ้านโฮ่ง-มุ่งสู่อำเภอลี้ ประมาณ 68 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางขวามือ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นWriter :     Update : 12 ส.ค. 2561 20:40:26
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว