สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมือง เชียงใหม่
   เปิดอ่านแล้ว 7,904 ครั้ง


อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระเถระเจ้า นักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้าน จิตใจ และด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาไทยไว้ โดยเป็นศุนย์รวมแห่งศรัทธา ให้พ่อค้าประชาชนได้ช่วยกันสร้างพุทธสถาน และอนุสรณ์สถาน ไว้มากมาย ทางขึ้นดอยสุเทพเป็นการก่อสร้างที่สำคัญ ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างทางจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2478 รวมระยะทางจากเชิงดอยไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ 10 กิโลเมตร

ภายหลังที่ท่านได้มรณะภาพแล้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาเถระเจ้า ประชาชนจึงร่วมกันสร้าง อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประดิษฐานไว้ ณ เชิงดอยแห่งนี้


ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนา และประชาชนโดยทั่วไป ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความ เป็นสวัสดิมงคลเสมอ..
นอกจากนี้ผู้ที่สนใจตักบาตรยามเช้าที่เชียงใหม่ สามารถมาที่เชิงดอยสุเทพ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย ที่นี่จะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและน้ำให้บริการถึงที่  ...

ที่ตั้ง บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ เลยสวนสัตว์เชียงใหม่ไปเล็กน้อย จะเป็นสามแยก  สังเกตร้านดอกไม้และอาคารอนุสรณ์ การสร้างทางครูบาศรีวิชัย หลังใหญ่และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อยู่ทางซ้ายมือ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 4904 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 4754 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 4839 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5296 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ดูทั้งหมด