Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดมหาวันวรมหาวิหาร ลำพูน
  อ่านแล้ว 10,275 ครั้ง

วัดมหาวันวรมหาวิหาร 

เลียบไปตามคูเมืองเก่าด้านตะวันตก มีตำนานการสร้างวัดกล่าวว่า วัดนี้สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ

ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อคือ พระรอดมหาวัน
พระประธาน และ พระรอดหลวง อายุ 1,300 กว่าปี (พระพุทธสักขีปฎิมากร) ประดิษฐานอยู่ในวิหาร วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ออกทางประตูมหาวัน ด้านทิศตะวันตก (ไปโรงพยาบาลลำพูน)


ดู วัดมหาวันวรมหาวิหาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Writer :     Update : 9 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5331 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5859 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6386 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7607 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท