สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อำเภอเมือง ลำพูน
   เปิดอ่านแล้ว 11,491 ครั้ง


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ 

เป็นภูเขาไฟโบราณ รูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี บนยอดมีปล่องกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร ตอนล่างเป็นบ่อ มีน้ำตลอดปี การเดินขึ้นไปบ่อน้ำบนยอดเขาต้องขึ้นบันไดไป 1,749 ขั้น
ระชาชนนับถือกันมาแต่โบราณว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามผู้หญิงลงไปตัก เมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจะต้องตักน้ำจากบ่อนี้ไปปนกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์พระธาตุและเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ จะต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อยู่ในตำบลมะเขือแจ้ การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงสายสาย 1147 ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทางแยก เลี้ยวขวา เข้าทางเล็กๆ ผ่านหมู่บ้าน ตรงไปตามทาง อีก 5.5 กิโลเมตร จะถึงสำนักสงฆ์ผาลาด ในบริเวณจะมีทางขึ้นสู่ดอยขะม้อ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

แผนที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ


 

ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
http://www.panoramio.com/photo/48424468
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5214 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7208 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5293 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5116 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ดูทั้งหมด