Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อำเภอเมือง ลำพูน
  อ่านแล้ว 12,068 ครั้ง

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ 

เป็นภูเขาไฟโบราณ รูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี บนยอดมีปล่องกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร ตอนล่างเป็นบ่อ มีน้ำตลอดปี การเดินขึ้นไปบ่อน้ำบนยอดเขาต้องขึ้นบันไดไป 1,749 ขั้น
ระชาชนนับถือกันมาแต่โบราณว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามผู้หญิงลงไปตัก เมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจะต้องตักน้ำจากบ่อนี้ไปปนกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์พระธาตุและเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ จะต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อยู่ในตำบลมะเขือแจ้ การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงสายสาย 1147 ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทางแยก เลี้ยวขวา เข้าทางเล็กๆ ผ่านหมู่บ้าน ตรงไปตามทาง อีก 5.5 กิโลเมตร จะถึงสำนักสงฆ์ผาลาด ในบริเวณจะมีทางขึ้นสู่ดอยขะม้อ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

แผนที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ


 


Writer :     Update : 8 ส.ค. 2561 11:48:56
ข้อมูลจาก : http://www.panoramio.com/photo/48424468
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5290 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5488 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5432 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5578 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท