สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน บ้านโฮ่ง ลำพูน
   เปิดอ่านแล้ว 7,948 ครั้ง


วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

ความเชื่อและศรัทธา สร้างความสามัคคี สร้างประเพณีวัฒนธรรมขึ้น จากกลุ่มคน จนเป็นชุมชน เป็นเมืองใหญ่ เช่นกรณีของ พระเจ้าสะเลียมหวาน ที่มีอยู่เพียงไม่กี่องค์ ในแผ่นดินล้านนา พระเจ้าสะเลียมหวานองค์ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นพระพุทธรูปยืนปรางค์อุ้มบาตร สูง ๒.๔๐ เมตร แกะด้วยไม้สะเลียมหวาน (ไม้สะเดา) สร้างขึ้นจากศรัทธาของชาวบ้านโฮ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

เมื่อครั้งนั้น ศรัทธาสร้างพระเจ้าสะเลียมหวานขึ้นใหม่ ๒ องค์ โดยตั้งไว้ที่ศาลาปฎิบัติธรรมอีก ๑ องค์ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ทุกประการ พระเจ้าสะเลียมหวานมีอิทธิปฏิหารทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบันดาลข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ หรือเรียกกันว่าพระพุทธรูปปรางโผดโลก พระเจ้าสะเลียมหวาน จึงประดิษฐานอยู่ที่
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งแต่นั้นจนปัจจุบัน
 

 

พระอุโบสถหรอวิหารวัดพระเจ้าสะเลียมหวาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ โดยการนำของท่านพระครูสังวรญาณ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เมื่อสร้างสำเร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชา ๒๕ พุทธศตวรรษ.. นอกจากนี้ท่านพระครูสังวรญาณยังเป็นประธานสงฆ์รวมศรัทธาชาวบ้านการสร้างถาวรวัตถุ ไว้ภายในวัดอีกมากมาย

ตำนานพระเจ้าสะเลียมหวาน*

ในสมัยพุทธกาล ครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในปัจจันตชนบท เพื่อโปรดประชาสัตว์เพื่อความสงบอันเป็นผาสุกวิหารธรรม โดยมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ ลุถึงตำบลหนึ่งซึ่งมีต้นไม้สะเดา (สะเลียม) ขึ้นอยู่หนาแน่น มีธารน้ำไหลผ่านและตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชนเป็นที่สงัดสมควร เป็นที่พักของผู้ต้องการวิเวกธรรม หลังจากพระพุทธองค์ทรงบิณฑบาตในละแวกบ้าน ได้ภัตตาหารสมควรแล้ว แวะพักเสวยภัตตาหารภายใต้สะเดาต้นใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งร่มรื่นด้วยกิ่งใบอันหนาพองาม  เสร็จภัตตกิจแล้วพระองค์ทรงเข้าสมาธิสุขสมบัติ จนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยลงไป เงาต้นไม้สะเดา (สะเลียม) ก็ยังตรึงอยู่ที่มิได้บ่ายตามตะวันเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงดำรัสว่า "..ต่อไปเมื่อหน้าจะมีบุคคลผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะนำไม้สะเดา (สะเลียม) ไปแกะเป็นพุทธรูปบูชา กาลต่อมาต้นไม้สะเดา (สะเลียม) ที่เคยมีรสขม ก็กลับมามีรสหวานปานชะเอม ด้วยเดชะพุทธานุภาพประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป.." ปัจจุบันก็ยังมีต้นสะเดา (สะเลียม) ที่มีรสหวานอยู่ที่หน้าหอสรงพระเจ้าสะเลียมหวาน ๒ ต้น ในวัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

มีข้อความปรากฏในพระสูตรเรื่องหนึ่งว่า “เตน สมเยน พุทโธ ภควา เวรัญชา ชายัง วิหรติ นเฬนุปุจิมน หมูเลมหตา ภิกขุสังเฆนสุทธี ปัญจมัตเตหิ"

นพรรษาที่ ๑๒ จากการตรัสรู้ พระพุทธองค์เสด็จจาริกพรรษา ณ โคนต้นไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์รักษาซึ่งตั้งอยู่เมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุ ๕๐๐ รูป เป็นพุทธนิวาสสถานมาแล้ว และคงเป็นที่ประทับพอพระหฤทัยของพระพุทธองค์ เหตุผลทั้งหลายประกอบกันทำให้พุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่า พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาประทับ ณ โคนไม้สะเลียมที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามจริงตามเล่าสืบกันมา

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกลาง ม.๑๘ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ปัจจุบันมีพระอธิการกิตติภูมิ สุมงฺคโล เป็นเจ้าอาวาส  เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๑-๗๖๕๒๘๕๕

การเดินทางไปวัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

ใช้เส้นทางลำพูน-ลี้ (หมายเลข ๑๐๖) จากสี่แยกสะปุ๋ง ผ่านป่าซางไปอีกประมาณ  ๒๗ กิโลเมตร ผ่านโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำลี้ แล้วชิดซ้าย-กลับรถ เลี้ยวซ้ายเข้าทางแยกเข้าไปทางวัดบ้านโฮ่งหลวง...ไปตามเส้นทางนี้อีกเพียงประมาณ ๓ กิโลเมตร เมื่อเข้าในหมู่บ้านแล้ว จะมีป้ายชื่อวัดอยู่ทางซ้ายมือ ให้เข้าไปในซอยอีกประมาณ ๗๐๐ เมตร

* คัดลอกจากแผ่นประชาสัมพันธ์ วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน เมื่อตุลาคม ๒๕๕๘

 

ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 4978 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5153 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 4655 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 4899 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ดูทั้งหมด