Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) ลำปาง
  อ่านแล้ว 13,420 ครั้ง

อดีตเหมืองลิกไนต์ ค้นพบถ่านหินเมื่อ พ.ศ. 2460 ที่มีอายุประมาณ 40 ล้านปี มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน ในพื้นที่ระมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี และดำเนินการขุดมาได้หลายปีแล้วจึงเกิดหลุมเหมืองเก่าและกองดินขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง กฟผ. ได้จัดทำศาลาชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นการทำงานของรถขุดตักแร่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่างได้เป็นมุมกว้าง


พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)
     อยู่ในสวนพฤกษชาติ เหมืองแม่เหมาะ ลำปาง ...เปรียบเหมือนความทรงจำของเหมืองแห่งนี้ ที่รวมประวัติความเป็นมาของเหมืองและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและให้ความรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณเหมืองแม่เมาะ ในบริเวณนี้มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์มีพระบรมราชโองการให้สงวนถ่านหินลิกไนต์ที่แม่เมาะและจังหวัดกระบี่ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น
     จากกองดินเก่าลาดชันลงไปยังเหมืองเบื้องล่าง หลังจากปรับแต่งปลูกหญ้าแล้วได้กลายเป็น ลานสไลเดอร์บนพื้นหญ้าที่มีทางลาดลงสำหรับให้เล่นสนุกสนาน พร้อมมีบริการแผ่นยางสำหรับรองนั่งให้อีกด้วย (ติดต่อที่สำนักงาน) ในบริเวณเหมือง ส่วนด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ทิ้งดินจากการทำเหมืองทำเป็น ทุ่งบัวตอง ซึ่งจะบานในช่วงราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และมีบ้านพักรับรองของ กฟผ. สนามกอล์ฟ และสโมสร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ


พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)

เปิด บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ โทร. 054-254930-35

การเดินทางไปเหมืองลิกไนต์

ไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Writer :     Update : 17 ก.ค. 2556 20:56:41
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7390 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5324 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5163 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5325 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท