Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ลำปาง
  อ่านแล้ว 7,003 ครั้ง

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย อำเภอเมือง ลำปาง 
อาคารพิพิธภัณฑ์นี้ ในอดีตเคยเป็นบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด สาขาลำปาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกให้อาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2540

ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคาร  อันเอื้อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ประวัติการก่อกำเนิดธนาคาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชั้นล่างได้จัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในธนาคารในยุคเริ่มก่อตั้ง อาทิเช่น สมุดบัญชีเงินฝาก เคาน์เตอร์ธนาคาร และเครื่องพิมพ์บัญชี ชั้นบนเป็นห้องพักของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชสมัยเป็นผู้จัดการสาขาที่นี่

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ถนนฉัตรไชย ผู้สนใจต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยติดต่อที่ โทร. 0 5422 5062, 0 5421 7064, 0 5421 7251

แผนที่
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
 

Writer :     Update : 13 เม.ย. 2559 13:41:30
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5522 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5331 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5610 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5859 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท