สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

บ้านเสานัก ลำปาง
   เปิดอ่านแล้ว 5,280 ครั้ง


บ้านเสานัก
เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก (ตามภาษาพื้นเมือง นัก มีความหมายว่า มาก) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 โดยหม่องจันโอง ต้นตระกูลจันทรวิโรจน์ ลักษณะศิลปะพม่าผสมล้านนา ประกอบด้วยเรือนใหญ่ ซึ่งเป็นเรือนหมู่ มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักบ้านถึง 116 ต้น หน้าบ้านมีต้นสารภี อายุ 140 ปี แต่เดิมบ้านเสานักเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมบ้าน ของเก่าโบราณ ที่ทายาทได้เก็บรักษาไว้ และยังให้บริการด้นสถานที่จัดเลี้ยง จัดนิทรรศการ จัดงานพิธีมงคลต่างๆ ด้วย

ในปีพุทธศักราช 2548 บ้านเสานัก ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทเคหสถานบ้านเรือนเอกชน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์บ้านเสานัก
เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 10.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชมพร้อมเครื่องดื่ม 50 บาท
พระภิกษุ เด็กนักเรียน นักศึกษา ชมฟรี
ติดต่อสอบถาม ได้ที่โทรศัพท์  054  227653  
 092  2897989  และ  086  9107408 


บ้านเสานัก ตั้งอยู่เลขที่  6  ถนนราษฎร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000 การเดินทางจากถนนพหลโยธินหมายเลข 11  เข้าสู่ ถนนเขลางค์นคร ข้ามสะพาน เขลางค์ ตรงไปตามถนนท่ามะโอ รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราษฎร์วัฒนา ประมาณ 200 เมตร บ้านเสานักจะอยู่ ทางซ้ายมือ
 

แผนที่ บ้านเสานัก
 

nickname :     Update : 13 เม.ย. 2559 02:55:04
ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 4581 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 4690 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 5517 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 4547 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ดูทั้งหมด