Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


กาดประตูผา ตลาดปะชารัฐต้องชม ลำปาง
  อ่านแล้ว 5,052 ครั้ง

กาดประตูผา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางตามเส้นทางสายลำปาง - งาว ประมาณ 50 กิโลเมตร ตลาดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อประตูผา ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและป่าไม้อันเขียวขจีที่เงียบสงบและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้นิยมมาแวะกราบไหว้ขอพร เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา โดยตลาดเริ่มมีขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อประตูผา เมื่อ 280-290 ปี โดยเริ่มจากชนเผ่าเย้าอพยพมาจากจังหวัดเชียงราย นำสินค้ามาจำหน่ายต่อมามีการปรับปรุงบูรณะศาลเจ้าพ่อประตูผา ทำให้มีชาวลำปางและนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด แวะเวียนไปกราบสักการะเจ้าพ่อประตูผา กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดเริ่มขยายตัวขึ้น และเริ่มจำหน่ายจริง ในปี 2534-35 โดยชาวบ้านใกล้เคียง ทั้งชาวไทย ชนเผ่า นำพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องเทศ สมุนไพร ของป่า และสินค้าชุมชนมาวางจำหน่าย กว่า 40 แผงค้า โดยมีพื้นที่กว่า 4-5 ไร่ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ ห้องน้ำ สวนหย่อม พื้นที่สำหรับพักผ่อน โซนร้านค้า ลานจอดรถ โดยตลาดแห่งนี้มีเป้าหมายที่จะให้รองรับนักท่องเที่ยวของอาเซียน และอยู่ในแผนการพัฒนาตลาดชุมชนของจังหวัดลำปาง
กาดประตูผา เป็นตลาดนัดชุมชนที่เหมาะสมตามแนวทางการส่งเสริมของกรมการค้าภายในภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ของจังหวัดลำปาง ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกขยายช่องทางการตลาดแก่ชุมชน การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียง

แผนที่ map กาดประตูผา


Writer :     Update : 1 ก.ย. 2562 17:41:15
ข้อมูลจาก : http://gis.dit.go.th/gis56/market/ThongChomDetail.aspx?id=14644
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว