Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


นั่งเรือหางยาว แม่ฮ่องสอน
  อ่านแล้ว 3,711 ครั้ง

นั่งเรือหางยาว เริ่มจากท่าเรือที่อยู่ริมฝั่งน้ำเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเงาถึงบ้านสบโขง ซึ่งจะไม่มีเวลาออกและกลับจากแต่ละหมู่บ้านที่แน่นอนเพราะส่วนใหญ่เป็นเรือ ที่ใช้ขนผลิตผลการเกษตรออกมาจำหน่ายและระยะทางในการเดินทางไม่แน่นอนขึ้น อยู่กับปริมาณน้ำในแม่น้ำ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนั่งเรือหางยาวคือ เดือนมิถุนายน - มกราคม

Writer :     Update : 9 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7544 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5290 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6340 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5817 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท