Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


บ้านหาดบ้าย เชียงราย
  อ่านแล้ว 4,481 ครั้ง

บ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน - เชียงของ เป็นถนนเลียบริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย

และบริเวณบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง  ตรงข้ามบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ่ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ยังได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรนไทย-ลาว โดยกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และอนุญาติให้เข้าออกได้ภายในเขตหมู่บ้านหาดบ้ายเท่านั้น

Writer :     Update : 7 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว