Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดศรีบุญเรือ แม่ฮ่องสอน
  อ่านแล้ว 4,179 ครั้ง

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีสิ่งน่าสนใจ ได้แก่ โบสถ์รูปทรงพม่าซึ่งฉลุลวดลายงดงาม


Writer :     Update : 9 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว