Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  อ่านแล้ว 3,405 ครั้ง

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ถนนขุนลุมประพาส เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527 ตามพระดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงินอีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพของราษฎรในโครงการเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้และยกระดับมาตรฐานการ ครองชีพของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย

เปิดทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0-5361-1244
 


Writer :     Update : 9 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5220 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5520 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5203 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6281 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท