สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
   เปิดอ่านแล้ว 6,027 ครั้ง


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร


     กรมศิลปากรจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์ โบรารคดี เพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวุตถุ ที่ได้จากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีและจากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานภายใน เขตจังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๑๔  โดยฯพณฯนายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น   ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

    อาคารจัดแสดงเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ๑ หลัง  และอาคารชั้นเดียว ๓ หลัง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร  นิทรรศการชั่วคราว

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

๑๒๐ ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๑๕๗๐  โทรสาร ๐๕๕-๗๑๑๕๘๓

E-mail: kpp_museum14@hotmail.com

เปิดทำการ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐  นาฬิกา

ปิดทำการ วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
http://www.finearts.go.th/node/3710
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 4824 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5349 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 4878 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7131 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ดูทั้งหมด