สมัครสมาชิก|log in|ลืมรหัส แบ่งปันประสบการณ์ แนะนำที่กินที่เที่ยว เพิ่มภาพ/วิดิโอ
Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือก จังหวัด


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
   เปิดอ่านแล้ว 6,113 ครั้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร


     กรมศิลปากรจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์ โบรารคดี เพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวุตถุ ที่ได้จากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีและจากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานภายใน เขตจังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๑๔  โดยฯพณฯนายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น   ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

    อาคารจัดแสดงเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ๑ หลัง  และอาคารชั้นเดียว ๓ หลัง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร  นิทรรศการชั่วคราว

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

๑๒๐ ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๑๕๗๐  โทรสาร ๐๕๕-๗๑๑๕๘๓

E-mail: kpp_museum14@hotmail.com

เปิดทำการ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐  นาฬิกา

ปิดทำการ วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
http://www.finearts.go.th/node/3710
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
26,958
8,319
9,965
1,534
7,616
8,401
  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5110 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5543 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5155 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7076 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท