Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
  อ่านแล้ว 4,764 ครั้ง

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 โดย กรมศิลปากร  ตามคณะรัฐมนตรี บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง (สี่แยกหล่มสัก) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 12  (พิษณุโลก-ชุมแพ)  กับทางหลวงหมายเลย  21  (สระบุรี-หล่มสัก)  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  พระรูปทำด้วยโลหะในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2520 และได้มีการสร้างพระแท่นประทับ อัญเชิญมาประดิษฐานบนพระแท่น  เมื่อ พ.ศ.2527  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง  เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังจิตใจของชาวเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.2527 


พ่อขุนผาเมือง วีระกษัตริย์ที่ชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เคารพสักการะ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณความดีวีระกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละ กอบกู้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ครั้งนั้นพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ได้ร่วมมือกับพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง เข้าตียึดเมืองสุโขทัย และขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงพ่ายแพ้ไป แล้วอัญเชิญพ่อขุนบางกลางหาวเข้าครองเมืองสุโขทัย เป็นปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงที่ครองเมืองสุโขทัยสืบมา


แผนที่
 
 

Writer :     Update : 26 มี.ค. 2561 14:10:51
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5474 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5895 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6386 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5522 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท