Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) พิจิตร
  อ่านแล้ว 6,853 ครั้ง

ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ตั้งอยู่ที่ 121 ม.2 ต.วังงิ้ว ห่างจากตัวเมืองพิจิตร  ประมาณ 60 กิโลเมตร  เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  นอกจากนั้นยังมีจระเข้ นกยูง กวาง หมูป่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โทร. (056) 601-004-5

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปขจนฟาร์ม

ใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ถึงแยกบางมูลนาก-ตากฟ้า-นครสวรรค์  เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร  ถึงบ้านโคกสนั่น เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงฟาร์ม


Writer :     Update : 8 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว