Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา พะเยา
  อ่านแล้ว 4,163 ครั้ง

วัดติโลกอารามหรือสันธาตุบวกสี่แจ่ง พระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2019 - 2029 เมื่อปี พ.ศ. 2482  กรมประมงได้ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้น้ำแม่อิงและลำน้ำสาขาซึ่งไหลลงมาจากทิวเขาผีปันน้ำ เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณหนองเอี้ยงจนเกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้นมา เรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้วัด โบราณสถาน และชุมชนโบราณจำนวนมาก จมอยู่ใต้น้ำ ทำให้วัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา ยกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ชาวบ้านที่ทำการประมงแถบกว๊านพะเยาเรียกว่า สันธาตุกลางน้ำ 
ปี พ.ศ. 2549-2550 มีการพัฒนาสันธาตุกลางน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด บูรณะสิ่งปลูกสร้างให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักของคนที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ และยังค้นพบแผ่นหินทราย จารึกด้วยอักษรฝักขาม ปรากฏข้อความจารึก ระบุประวัติของวัดไว้ว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2019 - 2029 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าติโลกราช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรปัจจุบัน วัดติโลกอาราม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา มีประเพณีการเวียนเทียน ที่มีความแตกต่างจากการเวียนเทียนในวัดอื่น คือผู้ที่เข้ามาเวียนเทียน จะนั่งอยู่บนเรือแจวเพื่อทำการเวียนเทียนรอบลานอิฐดินเผาและพระธาตุที่โผล่พ้นผิวน้ำ เนื่องจากอุโบสถของวัด จมอยู่ใต้กว๊านพะเยา โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียนทั้งหมด 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งการเวียนเทียนกลางน้ำนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัดติโลกอาราม สามารถเดินทางจากแยกประตูชัยเข้าสู่ตัวเมืองพะเยา โดยใช้ถนนประตูชัย และถนนพหลโยธิน จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายบริเวณธนาคารกสิกรไทย ตามถนนท่ากว๊าน จนถึงท่าเรือกว๊านพะเยา ติดต่อซื้อตั๋วเรือแจวข้ามฟาก โดยเรือจะรับส่งเป็นรอบประมาณ 5-10 คนต่อลำ เมื่อครบตามจำนวนแล้วก็จะข้ามฟากไปยังวัดติโลกอารามและคอยรับกลับมายังฝั่งกว๊าน
แผนที่ map ท่าเรือกว๊านพะเยา(วัดติโลกอาราม)
 


Writer :     Update : 31 ส.ค. 2562 12:21:41
ข้อมูลจาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki/วัดติโลกอาราม
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5754 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5520 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5362 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5540 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท