Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


กว๊านพะเยา พะเยา
  อ่านแล้ว 5,159 ครั้ง

กว๊านพะเยา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยา จึงเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ 
ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก รวบรวมกักเก็บน้ำจากลำห้วย 18 สาย โอบล้อมดอยแม่ใจไว้ คอยหล่อเลี้ยงอาชีพเกษตรกรรม และการประมงของชาวเมืองพะเยากว๊าน พะเยา เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดของภาคเหนือตอนบน  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน รวมทั้งปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา


ทัศนียภาพโดยรอบกว๊าน พะเยา  มีความร่มรื่น  สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะที่จะไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊านเป็นภาพที่สวยงามมาก
บริเวณกลางกว๊านพะเยา มีการพบซากประวัติศาสตร์เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช มีชื่อว่า "วัดติโลกอาราม" ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะมีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบวัด เป็นแห่งเดียวในโลก

แผนที่ 
กว๊านพะเยา

 
 

Writer :     Update : 24 ก.พ. 2560 10:20:44
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5414 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5541 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5362 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5203 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท