Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน น่าน
  อ่านแล้ว 5,061 ครั้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อยู่ที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน

แต่เดิม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เคยเป็น "หอคำ" ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2475 ใช้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 อาคารแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งให้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติน่าน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านมี 2 ชั้น

อาคารชั้นล่าง ประกอบด้วยส่วนหน้ามุขใช้เป็นห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม หนังสือด้านวิชาการ สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ ส่วนโถงกลางรวมถึงปีกอาคารด้านทิศเหนือ ใช้แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชาวไทยพื้นเมืองภาคเหนือ และส่วนหลังซึ่งส่วนปีกอาคารด้านทิศเหนือ ใต้ และเฉลียง จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเครื่องใช้ของเผ่าชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน

อาคารชั้นล่าง ประกอบด้วยส่วนหน้ามุขซึ่งใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการพิเศษ พื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ใช้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ของเมืองน่าน และส่วนหลังซึ่งเป็นส่วนปีกของอาคารด้านทิศเหนือ ใต้ และเฉลียงหลัง จำวน 6 ห้อง ใช้จัดแสดงด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองน่านตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน
 

วัตถุโบราณที่สำคัญ

  • งาช้างดำ
  • หีบพระธรรมไม้แกะสลัก ฝีมือช่างสกุลน่าน
  • สมุดข่อยอาณาจักรหลักคำกฎหมายเมืองน่าน
  • ครุฑยุคนาค ฝีมือช่างล้านนา
  • ศิลา จารึกหลักที่ 64 อักษรสุโขทัย กล่าวถึงการกระทำสัตย์สาบานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดศึกสงคราม ระหว่างเจ้าพระยาผากอง เจ้าผู้ครองนครน่าน และพระมหาธรรมราชาที่ 2 กษัตริย์แห่งสุโขทัย
  • ศิลาจารึกหลักที่ 74 อักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงพญาพลเทพกุรไชย เจ้าเมืองน่าน ได้ทำการบูรณะพระมหาวิหารให้วัดหลวงกลางเวียง (วัดช้างค้ำ)

เวลาทำการ
เปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดทำการวันจันทร์และอังคาร

ค่าธรรมเนียม
ชาวไทย 30 บาท
ชาวต่างประเทศ 100 บาท


แผนที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

 
 

Writer :     Update : 17 มิ.ย. 2559 12:36:32
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5471 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7753 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5474 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 5331 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท