Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


เวียงกุมกาม รุ่งอรุณแห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
  อ่านแล้ว 6,116 ครั้ง

เวียงกุมกาม รุ่งอรุณแห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
 
ย้อนอดีตเชียงใหม่ไปกว่า 700 ปีก่อน สายน้ำปิงแปรเปลี่ยนพื้นที่ลุ่มถูกตะกอนทับถม ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอดีตถูกฝังลงใต้ดิน เวลาผ่านไป... ชุมชนและความเจริญใหม่หวนกลับมา มีการขุดค้นพบซากวัฒนธรรมเมืองเก่าโบราณ  และฟื้นอดีตขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เวียงกุและฟื้นอที่ท่องเที่ยวทางเทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งเวียงกุมกามในปัจจุบัน อยู่ในเขตตำบลทำวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภีและตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการขุดค้นโบราณสถานปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีโบราณสถานสำคัญคือ เจดีย์เหลี่ยม สถาปัตยกรรมแบบเดียวกับเจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี ลำพูน เจดีย์วัดหัวหนอง อิทธิพลศิลปะสุโขทัย  และโบราณสถานศิลปะล้านนาอีก เช่น เจดีย์วัดกู่ไม้ซัง วัดธาตุขาว วัดอีก้าง วัดกู่ขาว เป็นต้น ...ผืนดินตะกอนที่ทับถมได้รักษาลวดลายไว้เป็นอย่างดี

การเดินทางเข้าชมโบราณสถานเวียงกุมกาม
สามารถเข้าชมได้หลายเส้นทาง คือ
1.ถนนมหิดล ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อผ่านแยกหนองหอยมาแล้วจะมีทางเข้าด้านซ้ายมือ ก่อนผ่านสะพานข้ามแม่น้ำปิง
2.ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จะมีทางเข้าที่วัดกู่ขาว 
3.ถนนวงแหวนรอบนอก เข้ก่อนผ่านสะพานข้ามแม่น้ำปิง
 

 
 
ข้อมูลจาก แผ่นประชาสัมพันธ์เวียงกุมกาม สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
 

Writer :     Update : 12 ส.ค. 2561 22:08:06
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7537 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5421 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:40:28 อ่านแล้ว : 5420 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7678 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท