Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


เวียงท่ากาน สันป่าตอง เชียงใหม่
  อ่านแล้ว 8,736 ครั้ง


เวียงท่ากาน เมืองโบราณ  2 สมัย

เวียงท่านกานเป็นเมืองโบราณที่ว่ากันว่ามีความเจริญเมืองครั้งอดีตถึง สองยุคสมัย ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุประมาณ 1300 ปีคือยุคหริภุญไชย และยุคล้านนา 700 ปีที่ผ่านมา
 เวียงท่ากาน เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยหริภุญชัย เชื่อว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุญชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพญามัง รายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่

โบราณสถานที่สำคัญอยู่บริเวณกลาง เมืองในเขตโรงเรียน วัดท่ากาน และวัดต้นกอก โบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา พระพิมพ์จำนวนมาก ไหเคลือบสีน้ำตาลบรรจุกระดูก และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823-1911)
เวียงท่ากาน สามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน สะดวกขับรถเที่ยวเองหรือปั่นจักรยานรอบๆ แนวคูเมืองโบราณ หรือจะเช่าเหมาลำรถนำเที่ยว ที่บริการโดยกลุ่มชาวบ้านท่านกาน ราคารถเล็ก ไม่เกินสิบคน ราคา 300-500 บาท ส่วนรถรางใหญ่สำหรับหมูคณะ ก็มีให้บริการ..ราคากันเอง
 

 
สถานที่เที่ยวชมได้สะดวกเรียงตามลำดับ คือ วัดกลางเวียง (บริเวณสำนักงานบริการฯ) หลังจากนั้นไปเริ่มต้นที่แนวคูเมืองด้านตะวันตก ที่โรงเรียนบ้านท่ากาน อ้อมไปคูเมืองด้านทิศเหนือ ชมวัดโบสถ์ วัดป่าเป้า จนถึงประตูด้านทิศเหนือให้เข้ามาชมวัดหัวข่วง วัดหนองหล่ม วัดพระเจ้าก่ำ
แล้ววนออกมาทางสายที่ผ่านหน้าวัด เลี้ยวเข้าซอยข้างวัดท่ากาน ชมวัดน้อย...แล้วไปคูเมืองทางด้านใต้-ด้านตะวันตก ชมวัดป่าไม่รวก ที่เดิมสันนิฐานว่าเป็นวัดที่เอาไว้ฌาปณกิจบุคคลสำคัญ..มีหลักฐานคล้ายพระเมรุ และยังมีหลักฐานการทำเครื่องสังคโลกในบริเวณนี้อีกด้วย จากนั้นไปตามแนวกำแพงทิศตะวันตกออกไปยัง หน้าโรงเรียนท่ากาน...ถ้ายังพอมีเวลายังมีสถานที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเขตแนวกำแพงอีกก็ได้
 


ที่ตั้งและการเดินทาง แผนที่ เวียงท่านกาน
เวียงท่านกาน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนโบราณแห่งที่ราบสันป่าตอง บ้านท่านกาน ต. บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


การเดินทางจากสี่แยก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่าไปตามถนนหมายเลข 108 ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงแยกไฟแดงทุ่งเสี้ยว ให้เลี้ยวซ้ายไปในถนนเข้าหมู่บ้าน อีกประมาณ 2 กิโลเมตร สำนักงานบริการท่องเที่ยวเวียงท่ากานจะอยู่ทางขวามือ


Writer :     Update : 12 ส.ค. 2561 22:00:21
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5770 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6284 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5544 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5419 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท