Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


go 2 days เชียงใหม่-สะเมิง-แม่ริม
  อ่านแล้ว 13,189 ครั้ง

การเดินทางเที่ยวสะเมิงทริปนี้ สั้นๆ.. แบบไม่รีบเร่ง
เริ่มที่เชียงใหม่ ใครอยู่ไกลๆ ก็นั่งรถ นั่งเครื่องมาเองนะครับ ^_^


วันทีี่ 1

การเดินทางจะเป็นการเหมารถหรือเช่ารถก็ตามแต่สะดวก...
เริ่มต้นที่ ชมเมืองเก่าเวียงกุมกาม นั่งรถรางชมโบราณสถาน เมืองที่จมน้ำมานาน...
ไปบ้านถวาย ไปซื้อของฝาก ของใช้ประเภทหัตถกรรม
ก่อนออกเดินทางสู่สะเมิงเส้นทางหางดงสะเมิง แวะชมวัดเก่าแก่ วัดต้นเกว๋น
จากนั้นก็ go go แต่ถ้าหากมีเวลาแวะถ่ายภาพชมความงามของดอกไม้ที่ กฤษดาดอยรีสอร์ท ก่อนได้

บ่ายๆ ชมไร่สตรอเบอรี่ ใน อำเภอสะเมิง

นอน 1 คืน
.....ทางเลือก ใครจะนอนพักที่นี้ก่อนแล้วเช้าๆ ค่อยไปม่อนแจ่มก็ได้
ไร่สตรอเบอรี่ หลายแห่งจัดที่พักให้นอนกันได้ เช่นไร่สตรอเบอรี่ สะเมิง ไรนภ-ภูผา ฯลฯ
หากใครเลือนอนที่ สะเมิง ก็ชมเมืองสะเมิงยามเย็น พร้อมไป โครงการหลวงปางดะ สักหน่อยยังได้

ทางเลือกที่สอง ไปนอนที่ม่อนแจ่ม
ตื่นเช้าชมความงามของดอกไม้ ขุนเขา

วันที่ 2

สายๆ หน่อย แวะชม
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

บ่ายๆ เที่ยวปางช้างแม่สา ชมการแสดงช้าง ขี่ช้างชมไพร...
หรือเที่ยวน้ำตกแม่สา ให้ฉ่ำกายฉ่ำใจ...

ค่ำๆ เตรียมตัวเดินทางกลับ...สู่ภูมิลำเนา .... สนุกกับการเดินทางนะครับ


Writer :     Update : 15 เม.ย. 2555 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว