สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

Google

orther WeB
www.gotwodays.com

ผจญภัยสุดขอบฟ้าที่เทือกเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นครสวรรค์ Unseen In Thailand
   เปิดอ่านแล้ว 5,044 ครั้ง


ผจญภัยสุดขอบฟ้าที่เทือกเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วยความสูงกว่า 1,950 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดแห่งหนึ่งในผืนป่าตะวันตก ตลอดทั้งปีที่นี่จะปกคลุมด้วยสายหมอกและเมฆฝน ยอดเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อตามภาษากะเหรี่ยงว่า "โมโกจู" หมายถึงสถานที่ซึ่งมีฝนตกตลอดเวลา ในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นยะเยือก ดอกไม้นานาชนิดและกุหลาบป่าจะผลิบาน มองจากยอดเขาลงไปจะเห็นทะเลหมอกห่มคลุมผืนป่าจดโค้งขอบฟ้า เหนือป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดสายตา

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนตามเทือกเขาถนนธงชัย ยอดที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาโมโกจู เทือกเขานี้เป็นต้นน้ำของลำน้ำหลายสาย รวมถึงลำน้ำแม่วงก์ ป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง พบป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และทุ่งหญ้าในบางพื้นที่ และเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทำให้มีการสัญจรของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิด สภาพอากาศร้อนหนาวจัดตามฤดูกาล ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

เส้น ทางเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู เป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนประสงค์ เพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจ และภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขา การเดินทางไป-กลับ ต้องใช้เวลา 4-5 วัน ซึ่งทางอุทยานฯ จะจัดการเดินป่าในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อจองช่วงเวลากับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ โดยตรงที่ 0 5571 9010-1 และจะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางอุทยานฯ ก่อนการเดินทางมาอุทยานฯ

ป่าแม่วงก์เป็นรอยต่อ ของสองจังหวัดคือ กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ เรียกว่า ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ส่วนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร เรียกว่า ป่าคลอง แม่วงก์-ป่าคลองขลุง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 ใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์" มีเนื้อที่ประมาณ 894 ตรกม. พื้นที่อุทยานประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ประมาณ 70% ป่าดงดิบ 25% และป่าเต็งรังประมาณ 5% ของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอีกมากมาย เช่น ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ มีหลายแห่ง เช่น
 
แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินของลำห้วยคลองขลุง ที่ไหลเรื่อยจนกลายเป็นน้ำตก 4 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 800 เมตร มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้ เหมาะสำหรับกางเต็นท์และศึกษาสภาพป่า

บ่อน้ำอุ่นเป็นบ่อน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส อยู่ห่างจาก ที่ทำการ 1.5 กม.

จุดชมวิว ตลอดเส้นทางสายคลองลาน-อุ้มผาง ตั้งแต่กม.ที่ 57 ถึงกม.ที่ 117 มีจุดชมวิวหลายแห่ง ได้แก่ กม.ที่ 81 87 92 102 และ 115 โดยเฉพาะกม.ที่ 102 มีน้ำตกริมทางที่สวยงาม

น้ำตกแม่เรวา มีความสูงประมาณ 200 เมตร แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 9 ชั้น น้ำไหลเกือบตลอดปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง หนังสืออาเซียน แม็กกาซีน พ.ศ. 2518 ยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเอเซีย

นอกจากนี้มีน้ำตกแม่กระสา ที่มีความสูง 900 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 18 กม. น้ำตกแม่เรวา มีความสูง 100 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 21 กม. ยอดเขามูโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขต อุทยานฯ มีความสูง 1,960 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 30 กม.

ภายในอุทยานฯ มีบริการสาธาณูปโภคไฟฟ้าและร้านค้า/ อาหาร มีบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เท่านั้น และหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะค้างแรม ก็มีบ้านพักไว้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ จำนวน 2 หลัง ในอัตรา 2,000 บาทต่อคืน และบริเวณช่องเย็น จำนวน 5 หลัง ในอัตรา 1,500 บาทต่อคืน ทั้งนี้ จะต้องติดต่อจองที่พักล่วงหน้าที่ 0 2562 0760 หรือหากประสงค์จะกางเต็นท์ อุทยานฯ ได้จัดสถานที่ไว้บริการ 4 จุด คือ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ บริเวณแก่งผาคอยนาง บริเวณจุดชมวิวกิ่วกะทิง และบริเวณช่องเย็น สำหรับการจองเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามที่อุทยานฯ โดยตรง มีอัตราค่าเช่าระหว่าง 250 - 800 บาท ตามชนิดและขนาดเต็นท์ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย ในกรณีที่มีเต็นท์มาเอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมสถานที่ 30 บาทต่อคนต่อคืน หากต้องการเช่าชุดนอนทางอุทยานฯ ก็มีบริการให้เช่าในอัตรา 150 และ 200 บาทต่อชุดต่อคืน

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จาก นครสวรรค์ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-ลาดยาว-คลองลาน หมายเลข 1072 ถึงอำเภอคลองลานแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 1117 (คลองลาน-อุ้มผาง) เข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ ตรงกิโลเมตรที่ 65

ข้อมูลการติดต่อ
สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 7 โทรศัพท์ 0 3642 2768 9 และศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call center) 1147
 
ข้อแนะนำ
เส้น ทางไปยอดเขาโมโกจูเป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกล ต้องข้ามน้ำ ปีนเขาที่สูงชันมาก ใช้เวลาเดินป่าไป-กลับ 5 วัน จึงควรเตรียมร่างกายกับสัมภาระให้พร้อม และติดต่อเพื่อขอเจ้าหน้าที่นำทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่เปิดให้เดินป่าคือเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Unseen In Thailand : ประเภทมุมมองใหม่ผจญภัย
ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 5999 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5293 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5147 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5064 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ดูทั้งหมด