Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม เชียงใหม่
  อ่านแล้ว 7,498 ครั้ง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 


แหล่งรวบรวม พรรณไม้ไทย เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย และบริการความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2537  จัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่  6,500 ไร่ บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท้องที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตร ลักษณะการจัดสวนของที่นี่จะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพ พื้นที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 

 
สามารถขับรถวนไปเที่ยวได้ในพื้นที่ มีจุดจอดรถแวะชมที่สำคัญ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารศูนย์สารนิเทศ เส้นทางศึกษาพืชวงศ์กล้วย สวนสมุนไพร สวนเทอดพระเกียรติ และทางเดินเหนือเรือนยอไม้ (canopy walkway) เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ บนทางเดินและกระจกโปร่งใส สามารถมองได้รอบทิศ 360 องศา


กลุ่มอาคารเรือนกระจก โดยสามารถจอดรถไว้ที่ลานจอดรถหน้าอาคารขายของที่ระลึกแล้วเดินลงมาชมสวนกุหลาบ และพืชพ้นธุ์ในอาคารกระจกที่ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเจริญเติบโต โดยจัดรวบรวมพันธุ์ไม้ตามประเภท อาทิ พืชตระกูลบัว พืชกินแมลง พืชสมุนไพร เฟิร์น ไม้เลื่อย ไม้ทนแล้ง กล้วยไม้ ฯลฯ
จุดสุดท้ายบนเส้นทางที่ไม่น่าพลาด คือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งรวมประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ในเมืองไทย และ ห้องภาพสามมิติ สื่อผสมน่าชมมากมาย
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากตลอดเส้นทาง... 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. 
ติดต่อสอบถาม ได้ที่โทรศัพท์ 053 841234 เว็บไซด์ http://www.qsbg.org
การเดินทาง ใช้เส้นทาง แม่ริม-สะเมิง กิโลเมตรที่ 12 (ด้านซ้ายมือ)
 

Writer :     Update : 11 ต.ค. 2559 09:52:08
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5628 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5471 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5895 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5463 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท