Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดเกตุการาม หรือ วัด สระเกษ เชียงใหม่
  อ่านแล้ว 4,634 ครั้ง

วัดเกตุการาม หรือ มีชื่อเดิมว่า วัดสระเกษ หรือหลายๆ คนอาจเรียกพื้นที่บริเวณวัดนี้ว่าชุมชนย่านวัดเกตุนั่นเองครับ ตำแหน่งที่ตั้งของวัดนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำปิง ซึ่งบริเวณด้านหลังของวัดติดกับถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นถนนเลียบริมแม่น้ำปิง เมื่อสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากใน เรื่องการค้าขาย แต่ปัจจุบันตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟและสนามบินมาถึงที่เชียงใหม่ การคมนาคมทางน้ำจึงได้ถูกลดบทบาทลงไป

ลักษณะ การออกแบบของวัดเกตุการาม จะเป็นลักษณะการตกแต่งในแบบของล้านนา ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดเกตุการามยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ได้รับบริจาคมา จากชาวบ้านและที่ขุดพบในบริเวณวัดมาให้ชมกันด้วยครับ

พระ ธาตุวัดเกตการาม วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีสำหรับผู้ที่เกิดปีจอ พระธาตุประจำปีเกิดคือพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งตาม พุทธประวัติกล่าวไว้ว่า ประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อน ไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆ

ด้วย เหตุที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้นนอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้ว ยังสามารถบูชาพระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

คำ บูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตาสัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 


Writer :     Update : 7 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว