Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
   อ่านแล้ว 8,203  ครั้ง

ปี๋ใหม่เมืองเฮากะมาถึงแล้วน่อ
ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ้ยเฮาดีกว่า
ประเพณีบะเก่าของเฮาสืบมา
เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ
ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้
ฮื้อเปิ้นได้จื่นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ
เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน
อันก๋านทำบุญตึงบ่อมีวันปุ๊ดตึน….เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์  “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”  กันอย่างยิ่งใหญ่ เก็บความประทับใจของเทศกาลสงกรานต์  ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันด้วยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  

จังหวัดเชียงใหม่มีประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์พระคู่บ้านคู่เมือง และขบวนสรงน้ำจากทั่วทุกสารทิศในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม ปีนี้มีมากถึง 57 องค์กร
 
ตามประเพณีความเชื่อของชาวเหนือสงกรานต์ภาคเหนือ (สงกรานต์ล้านนา) หรือ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ "วันสังขารล่อง" (13 เม.ย.) ที่มีการทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล "วันเนา" หรือ "วันเน่า" (14 เม.ย.) วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" (15 เม.ย.) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้ำดำหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย "วันปากปี" (16 เม.ย.) ชาวบ้านจะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขมาคารวะ "วันปากเดือน" (17 เม.ย.) เป็นวันที่ชาวบ้านส่งเคราะห์ต่างๆ ออกไปจากตัวเพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา และ "วันปากวัน" (18 เม.ย.)
    

สงกรานต์ต้องมาเที่ยวที่เชียงใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงใหม่ชื่นชมกับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนล้านนา เล่นสาดน้ำคลายร้อนรอบคูเมืองให้ชุ่มฉ่ำ ตกค่ำอาหารเหนือสักมื้อ น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมู ยังอร่อยและคอยการมาเยือนอยู่เสมอเจ๊า ^___^
 

Writer : CG   Update : 16 เม.ย. 2556 00:00:00
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น